fbpx

צריכים אתכם להרחבת המסורת – לעמוד תרומה

מדיניות פרטיות – אתר זיכרון בסלון

זיכרון בסלון (ע"ר) מס' 580662070 ("זיכרון בסלון" או "אנחנו") רואה חשיבות בשמירה על פרטיות הגולשים ועושה מאמצים להגן ולשמור כיאות על המידע של הגולשים ועל פרטיותם. השימוש באתר zikaronbasalon.com, zikaronbasalon.org ו- zikaronbasalon.herokuapp.com (להלן ביחד: "האתר"), כפוף למדיניות הפרטיות המפורסמת להלן (להלן: "מדיניות הפרטיות״):

 מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר אך מיועדת לכל אדם הגולש באתר, נשים וגברים כאחד (להלן: "אתה", "המשתמש/ים" או "הגולש/ים"). גלישה ו/או שימוש על ידך באתר מכל סוג, מהווה את הסכמתך ואישורך לאמור במדיניות הפרטיות להלן. אם אינך מסכים למדיניות הפרטיות של האתר, כולה או חלקה, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי זיכרון בסלון בנושאים המפורטים להלן ובכלל.

 אם הנך מתחת לגיל 18, אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון ובקפידה יחד עם הוריך או אפוטרופוס אחר. אם אתה או הוריך אינכם מסכימים למדיניות הפרטיות כולה או חלקה, אינכם רשאים לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שהיא.

 הנהלים אשר על פיהם פועלת זיכרון בסלון באיסוף ובשימוש המידע מפורטים להלן:

 

מידע שאנו אוספים

  • מדיניות הפרטיות חלה על: (א) הנתונים שתמסור כחלק מתהליך ההרשמה לאתר (כדוגמת שם, כתובת, דרכי התקשרות שונות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני).
  • במקרה בו תירשם דרך פייסבוק או דרך כל צד שלישי אחר, תהיה לנו גישה גם לנתונים שלך הידועים לצד השלישי דרכו נרשמת לאתר; (ב) הנתונים המועברים על ידך בזמן השימוש באתר; (ג) הנתונים הנאספים אודות הגולשים, לרבות במהלך הגלישה באתר ו/או במהלך השימוש בשירותים המוצעים דרכו, כגון מידע הנוגע למחשב האישי של הגולש, כתובת ה-IP, המכשיר הנייד, מערכת ההפעלה ומיקום גיאוגרפי, ו-(ד) היסטוריית החיפושים של הגולשים באתר לרבות צפייה בסרטונים והרשמה למפגשים (להלן: "המידע").
  • המידע (כפי שיעודכן מעת לעת) יישמר במאגר מידע של זיכרון בסלון כל עוד הוא דרוש למימוש מטרות מאגר המידע או כל עוד זיכרון בסלון רואה לנכון לשמרו על פי שיקול דעתה הבלעדי. מסירת המידע על ידך לזיכרון בסלון נעשית על אחריותך בלבד, מרצונך ובהסכמתך.
  • יובהר כי אין כל חובה מצדך להעביר מידע אודותך לזיכרון  בסלון. יחד אם זאת, ללא העברת מידע כאמור, זיכרון בסלון לא תוכל לאפשר לך להשתתף במפגשים (כהגדרתם בתקנון).
  • בכל עת תוכל לפנות לזיכרון בסלון בדואר אלקטרוני info@zikaronbasalon.com ולבקש למחוק או לתקן את המידע הנוגע אליך השמור במאגר המידע. הנך מצהיר כי ידוע לך כי בלא מסירת הפרטים המופיעים בשדות החובה, לא תוכל להשתמש בשירותים הטעונים הרשמה.
  • המידע שתמסור בעת ההרשמה לאתר לא יימסר לצדדים שלישיים למעט כמפורט במדיניות הפרטיות להלן.

העברת מידע

  • זיכרון בסלון תימנע מלמסור את הנתונים שלך לצדדים שלישיים, אלא אם כן נתת את הסכמתך המפורשת, או במקרה של מחלקות משפטית בינך לבין זיכרון בסלון, או במקרה שבצעת פעולה באתר בניגוד לדין או במקרה בו יתקבל צו שיפוטי המורה על מסירת מידע כאמור.
  • הנך מאשר כי ידוע לך שזיכרון בסלון, בכפוף לכל דין, עשויה להעביר את המידע שהיא אוספת, לספקי שירותים, שותפים עסקיים או קבלני משנה (להלן: "צדדים שלישיים"), במטרה: (1) לעזור לזיכרון בסלון להפעיל ו/או לתחזק את האתר (2) לארגן את המפגשים (כהגדרתם בתקנון) (3) לספק לך פרסום ממוקד. זיכרון בסלון תחייב צדדים שלישיים אלה לא לעשות כל שימוש במידע למעט לשם ארגון המפגשים ופעילות האתר כאמור.
  • אנו עשויים להעביר את מאגר(י) המידע שלנו לצדדים שלישיים במקרה של מכירת נכסינו ו/או פעילותנו או חלק מהם, בכפוף לכך כי מי שיבוא בנעלי זיכרון בסלון יקבל על עצמו לבצע את הוראות מדיניות פרטיות זו במלואן. במקרה כזה נודיע לכם על כך ונפעל בהתאם לדין.

כיצד אנו משתמשים במידע

  • זיכרון בסלון ו/או צדדים שלישיים על פי בקשתה, רשאים לנהוג במאגר המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגר המידע שימוש לצורך שיפור האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, וכן לצורך יצירת קשר עם הגולשים באתר. הנך מסכים ומאשר, בעצם מסירת מידע, כי זיכרון בסלון תהיה רשאית לשמור במאגרה את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם שימוש כאמור וכמפורט להלן: (א) ארגון המפגשים; (ב) מענה לשאלות, יצירת קשר ושליחת הודעות למשתמשים (לרבות עבור בדיקת שביעות רצון לאחר קיום המפגש); (ג) צורכי פיתוח מיזמים חדשים, ניתוח מידע סטטיסטי (כאמור בסעיף 3.3 להלן) ומסירתו לצדדים שלישיים לצורכי שיפור התכנים הקיימים, פילוח וניתוחי מדיה דיגיטלית; (ד) מניעת הונאות, הגנה על אבטחת האתר ותוכנו, וטיפול בכל בעיה אחרת בקשר עם האתר.
  • זיכרון בסלון תהיה רשאית להשתמש במידע, בין היתר, לצורך דיוור מידע ותכנים אל הגולשים (באמצעות דואר אלקטרוני ו/או התראות מסוג Push Notifications ו/או הודעות לטלפון הנייד ו/או הודעות דרך הרשתות החברתיות, ו/או דרך דואר ישראל), לרבות דברי פרסומת מטעם זיכרון בסלון. בעת רישום פרטיך באתר הנך מבוקש לאשר קבלת מידע פרסומי. ככל שאינך מעוניין להמשיך ולקבל הודעות אלו , הינך יכול להסיר את עצמך מרשימת התפוצה בכל עת באמצעות  דוא"ל.
  • על ידי ניתוח המידע שאנו מקבלים, אנו ו/או ספקי השירותים שלנו ו/או קבלני משנה עשויים לאסוף נתונים סטטיסטיים ממגוון משתמשים (להלן: "הנתונים הסטטיסטיים"). הנתונים הסטטיסטיים עוזרים לנו לבחון מגמות וצרכי הגולש, כך שנוכל להתאים את תכני האתר לרצונות הגולש. אנו עשויים לחלוק את הנתונים הסטטיסטיים עם שותפינו, בהתאם לתנאים מסחריים שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי. כמו כן, אנו עשויים לנתח את הנתונים הסטטיסטיים באמצעות תוכנות המספקות שירותי מידע וניתוח סטטיסטי כדוגמת Google Analytics. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ Google Analytics לשיפור המערכת. המידע אשר Google Analytics אוסף לגבי שימושך במערכת הינו כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של Google Analytics, כפי שיעודכנו מעת לעת, המופיעים בקישורים להלן:http://www.google.com/analytics/terms/us.html  http://www.google.com/policies/privacy
  • על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, הנך רשאי לבקש לעיין במידע שאספנו אודותך ואם תמצא כי המידע שנמצא אינו שלם, נכון, ברור או מעודכן הנך רשאי לבקש את תיקונו או מחיקתו. זיכרון בסלון תמחק במקרה זה רק את המידע הדרוש כדי לפנות אליך אך תשמור את המידע הדרוש לניהול פעילותה לרבות תיעוד המפגשים שהתקיימו. ככל והנך מעוניין בעיון או עדכון או מחיקה כאמור בסעיף זה, עליך לפנות בדוא"ל לכתובת info@zikaronbasalon.com ופנייתך תטופל בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים.
  • זיכרון בסלון משתמשת בקבצים מסוג Cookies לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצורכי אבטחת מידע ולאימות פרטים. Cookies הם קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של זיכרון בסלון, על הכונן הקשיח של המחשב בו המשתמש משתמש באמצעות הדפדפן שלו על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממנו את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. אנו משתמשים ב-Cookies לצורך תפעולו של האתר, לדוגמה, כדי לשפר את ביצועי האתר וכדי לתעד את כניסתך ויציאתך מהאתר. אלה הם Session Cookies והם נמחקים בכל פעם שתסגור את הדפדפן שלך.
  • ההגדרות של כל דפדפן כוללות אפשרות שלא להסכים לקבל Cookies ולמחוק Cookies קיימים. יש לקחת בחשבון שפעולה כזו עלולה להקשות על היכולת שלך להשתמש באתר. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.
  • זיכרון בסלון רשאית להתיר לצדדים שלישיים לנהל את מערך הפרסומות באתר. יתכן שהמודעות שבהן תצפה בעת הביקור באתר מגיעות ממחשביהם של אותם צדדים שלישיים. כדי לנהל את הפרסומות, צדדים שלישיים אלה יהיו רשאים להציב קבצי Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להם לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שצדדים שלישיים אלה עושים ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהם ולא למדיניות הפרטיות של זיכרון בסלון.

 

כיצד אנו מגנים על מידע

  • זיכרון בסלון מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים על מנת לאבטח את המידע המצוי במערכת הממוחשבת של זיכרון בסלון לרבות אתר האינטרנט. יודגש כי חדירה למערכות המחשוב של זיכרון בסלון מהווה עבירה פלילית לפי חוקי מדינת ישראל אשר עונשה עד חמש שנות מאסר. עם זאת, כבכל מאגר מידע ממוחשב, זיכרון בסלון אינה יכולה להבטיח הגנה מוחלטת מפני חדירות למערכות המחשוב שלה. אם למרות אמצעי האבטחה המוקפדים הננקטים על ידי זיכרון בסלון מידע אודותיכם הנשמר במאגרי המידע של זיכרון בסלון, יגיע לגורם כלשהו, לא תהיה לך בעניין זה כל טענה כלפי זיכרון בסלון או מי מטעמה.
  • אנו נתקן ו/או נמחק כל מידע שניתן לנו על ידי משתמש בהתאם לבקשה בכתב מהמשתמש לכתובת info@zikaronbasalon.com. מרגע שמידע נמחק, איננו יכולים להשיבו.
  • כל גולש באתר מתחייב לא לבצע כל פעולה שלא על פי דין במערכת המחשוב של זיכרון בסלון. ככל שלזיכרון בסלון עולה חשד של שימוש לרעה במערכות המחשוב שלה היא תדווח על כך לרשויות הרלבנטיות.
  • יובהר כי זיכרון בסלון לא תישא בכל אחריות אם נעשה שימוש בשם המשתמש והסיסמה של מי ממשתמשי האתר על ידי מי שאינו מורשה לכך ועליך לשמור את מידע זה באופן מאובטח. על מנת לשמור על רמת אבטחה מרבית, מומלץ לשנות את הסיסמה מעת לעת.

 

שינויים

  • זיכרון בסלון שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי יחל מרגע פרסומו באתר. מחובתך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת. נוסח מדיניות הפרטיות כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.

שונות

  • זיכרון בסלון רשאית להמחות ו/או להעביר ו/או להסב את זכויותיה לפי מדיניות פרטיות זו, או חלק מהן, לכל תאגיד או גוף צד שלישי לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך להודיע על כך מראש.
  • על מדיניות פרטיות זו אלו יחולו דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע למדיניות פרטיות זו הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.
  • אם תנאי מתנאי מדיניות פרטיות זו ימצא בלתי חוקי, בטל או בלתי אכיף מכל סיבה, תנאי זה יימחק ומחיקתו לא תשפיע על חוקיות ותקפות יתר תנאי מדיניות פרטיות זו.

הערות ושאלות

  • אם יש לך שאלות או הערות לגבי מדיניות הפרטיות שלנו, אנא צור קשר בכתובת info@zikaronbasalon.com.

איזה מרגש שבחרת לארח!

תודה שבחרתם לארח מפגש זיכרון בסלון אצלכם בבית. 
ההרשמה לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה 2025 תיפתח לקראת חודש פברואר 2025.
אנחנו מזמינים אתכם להשאיר לנו פרטים ונשלח לכם תזכורת להירשם כשהמערכת תיפתח. 

How exciting that you chose to host a Zikaron BaSalon!

We will reopen registration later this year.
In the meantime, please leave your details in the link below. We will send you a reminder once registration opens.