fbpx

מהנדס בשירות הס״ס על מחנה ההשמדה בלז׳ץ. עדות זו מתאימה לסלונים ותיקים או לסלונים המיועדים למבוגרים.

איזה מרגש שבחרת לארח!

ההרשמה לאירוח סלונים תיפתח בתחילת פברואר.
בינתיים נשמח אם תשאירו פרטים בלינק ונשלח לכם תזכורת כשתפתח ההרשמה