fbpx

בעדותו מגולל משה העליון את סיפורו- סיפורו של נער שעשה הכול – מאלתורים וסיפורי כיסוי ועד אכילת פחם – כדי לשרוד ולהמשיך לחיות. עדות זו מתאימה לסלונים ותיקים או לסלונים המיועדים למבוגרים.