fbpx

סיפור הישרדותה של יהודית דורון ילידת סלובקיה כנערה בת 12 במחנות הריכוז רוונסבריק וברגן בלזן במלחמת העולם השנייה. הסרט מבוסס על שיחות סלון בין יהודית לנכדיה. מומלץ גם לנוער.