fbpx

באפריל 1944, שבועות ספורים לאחר הכיבוש הגרמני, גורשה משפחתה של שרה לגטו נג'וורד ומשם לאושוויץ. במאי 1944 עם הגעתם למחנה, הופרדה שרה מבני משפחתה שנשלחו להשמדה. לאחר שניצלה מתאי הגזים, היא נשלחה לפלרסלבן ושם עבדה במפעל נשק. עם התקדמות הצבא האדום הועברה שרה למחנה עבודה בעיר זלצוודל, שם שוחררה על ידי הצבא האמריקאי. שרה חזרה לטלגד ובמאי 1946 עלתה לארץ ישראל באוניית המעפילים "מקס נורדאו".

איזה מרגש שבחרת לארח!

ההרשמה לאירוח סלונים תיפתח בתחילת פברואר.
בינתיים נשמח אם תשאירו פרטים בלינק ונשלח לכם תזכורת כשתפתח ההרשמה