עדויות כתובות

בשלב העדות ניתן להקריא עדות כתובה של ניצול שואה ואף של קציני ס"ס.

במהלך השנים נוכחנו לגלות כי הקראת עדות בערב זיכרון בסלון היא ללא ספק עוצמתית מספיק כדי להפוך את שלב זה של הערב למשמעותי ומרגש. מומלץ לבחור מראש את האדם המתאים ביותר להקראת העדות ולהעביר לו את הטקסט הנבחר מבעוד מועד.

 

עמוד זה ימשיך להתעדכן עד ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

עדותו של דוד רותם, המספר באריכות ובבהירות על חייו בין גטאות ומחנות. עדות זו מתאימה לאירוח ראשון ולסלונים המיועדים לגילאי 16 ומעלה.

עדותו של לאון ווליצ׳קר שברח מקבוצת נידונים למוות והעיד על כך במשפט אייכמן. עדות זו מתאימה לסלונים ותיקים או לסלונים המיועדים למבוגרים.

מהנדס בשירות הס״ס על מחנה ההשמדה בלז׳ץ. עדות זו מתאימה לסלונים ותיקים או לסלונים המיועדים למבוגרים.

שיתוף ברשת

© 2020 כל הזכויות שמורות ל״זיכרון בסלון״