Copy of תמונה-1.jpg

הצעות לסלונים

המגבלות המוטלות על כולנו בתקופה זו עקב התפשטות מגפת הקורונה לא מאפשרות התכנסות בבתים, ולכן לא ניתן לקיים זיכרון בסלון במתכונת הרגילה.
מתוך הבנה זו בנינו עשרה מערכים מוּבְנים לסלוני נושא שכל אחד יוכל להשתמש בהם.
בין אם כבר אירחתם זיכרון בסלון בעבר או שזו הפעם הראשונה שאתם לוקחים חלק במיזם, אנחנו מזמינים אתכם לבחור את המערך המתאים לכם לפי הרכב המשתתפים בסלון או לפי הנושא שמעניין אתכם לעסוק בו.
המערכים מבוססים כולם על עדות מצולמת מתוך הבנה שברוב המכריע של הסלונים השנה לא יהיה איש עדות שיוכל לספר את סיפורו.
לנוחותכם בעמוד של כל מערך תוכלו גם להוריד קובץ PDF להדפסה.
שיתוף ברשת

© 2020 כל הזכויות שמורות ל״זיכרון בסלון״