crumpled-white-paperboard.jpg

הצעות לסלונים

כל סלון שונה זה מזה, ולאף אחד אין מונופול על האופן שבו מתקיים ערב זיכרון בסלון. לכל מארח יש את האפשרות לעצב את המפגש כראות עיניו. הסלונים יכולים להתקיים באופן פיזי ובאופן וירטואלי, וניתן ליצוק לתוכם תכנים עשירים ומגוונים. הכנו עבורכם מערכים שתוכלו להיעזר בהם כדי לתכנן את המפגש שהכי מתאים לכם, לפי הרכב המשתתפים בסלון או לפי הנושא שמעניין אתכם לעסוק בו.

ערכות משלימות

 

בסלון שלנו
כוחה של משפחה

בסלון עם הטוב המוחלט
חסידי אומות העולם

בסלון עם הילדים
זוכרים יחד עם הדור הצעיר

בסלון עם המוגבלויות
תכנית T4 כאות מבשר רעות

איזה רצה
איש רץ

בסלון עם הגאווה
מיעוטים בשואה

בסלון בשפה הערבית
ערכה למארח וערכה לדיון

בסלון עם הנשים אז ועכשיו
בסלון שלכן