עדויות מוקלטות

בשלב העדות ניתן גם להקרין לאורחים עדות מצולמת של ניצול שואה.
אנחנו ממליצים לצפות מראש בעדות כדי לוודא התאמה למשתתפים בסלון.
שיתוף ברשת

© 2020 כל הזכויות שמורות ל״זיכרון בסלון״