crumpled-white-paperboard.jpg

הצעות לסלונים

כל סלון שונה זה מזה, ולאף אחד אין מונופול על האופן שבו מתקיים ערב זיכרון בסלון. לכל מארח יש את האפשרות לעצב את המפגש כראות עיניו. הסלונים יכולים להתקיים באופן פיזי ובאופן וירטואלי, וניתן ליצוק לתוכם תכנים עשירים ומגוונים. הכנו עבורכם מערכים שתוכלו להיעזר בהם כדי לתכנן את המפגש שהכי מתאים לכם, לפי הרכב המשתתפים בסלון או לפי הנושא שמעניין אתכם לעסוק בו.

 

בסלון שלנו

כוחה של משפחה

בסלון עם המוגבלויות

תכנית T4 כאות מבשר רעות

בסלון עם הגאווה

מיעוטים בשואה

בסלון בשפה הערבית

ערכה למארח וערכה לדיון

בסלון עם הטוב המוחלט

חסידי אומות עולם

ביחד ולבד

על בדידות וערבות הדדית

בסלון עם הפליטות

כי גרים היינו

בסלון עם הילדים

זוכרים יחד עם הדור הצעיר

בסלון עם התקווה

אין דבר שישבור את רוח האדם