מרכזיות השואה בעיצוב החברה הישראלית

מי מגיע אליכם לסלון: אנשים בעלי עניין בהיסטוריה ובפוליטיקה.

על מה מדברים: התפקיד והמקום של השואה בעיצוב והגדרת החברה הישראלית.

מה המטרה: ניסיון להבין האם השואה היא העוגן שעליו מתבססת החברה הישראלית והאם היא מהווה חסם בפני חלקים מהאוכלוסייה.

מה חשוב לדעת:  זהו דיון נפיץ על פרשנות היסטורית. הדעות כאן עלולות לגרום לוויכוח ולגרור אמוציות גבוהות – זה בסדר!

הוראות הפעלה

בדיון זה נבקש לברר מה התפקיד של השואה בעיצוב החברה הישראלית ועד כמה היא מרכזית לאתוס הציוני.

נדון בסוגיות ההיסטוריות של המקום שתפסה השואה עם קום המדינה ובתפקיד שהיא ממלאת כיום וננסה להבין האם השואה סיימה את תפקידה ההיסטורי כמעצבת תודעה.

נבדוק האם השואה מדירה ומרחיקה חלקים בחברה הישראלית מתוך השיח והאם החרדה הקיומית שהותירה השואה בעם היהודי עלולה לגרום לאטימות ולסגירות בחברה.

חשוב לציין בפתח הדיון את ערבוב המושגים בין חברה ישראלית, מדינת ישראל והעם היהודי ואת הבעיות העולות מכך (כך למשל, צריך לזכור שהמונח ״החברה הישראלית״ טומן בחובו את כל מרכיבי החברה בישראל - יהודים ושאינם יהודים).

קריאת כיוון

מומלץ להקריא את הטקסט הבא במהלך הדיון:

 

"אפשר לומר, כי הזיכרון הטראומתי של השואה הוא אחד הגורמים המרכזיים, ואולי הבולט שביניהם, המזהים, מאחדים את היהודים בעיני עצמם ובמידה רבה גם בעיני סביבתם...".

פרופ' אליעזר שבייד, מחשובי חוקרי מחשבת ישראל, מתוך ספרו ״מאבק עד שחר״

שאלות פתיחה

(מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון)

 

 • האם לדעתכם לשואה היה תפקיד מכריע בהקמת המדינה או שהחזון הציוני היה מתגשם גם בלעדיה?

 • כיצד השפיעה השואה על עקרונות היסוד של מדינת ישראל?

 • עד כמה וכיצד משפיע זיכרון השואה על הערכים שמובילים אותנו, כיחידים וכחברה?

 • האם זיכרון השואה הוא ערך כשלעצמו?

 • מה תפקידה של השואה בחיבור בין החברה היהודית בישראל לבין יהדות התפוצות?   

האם לזיכרון השואה יש גם חסרונות

(מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון)

 • האם זיכרון השואה עלול לגרום לכך שהחברה תסתגר ותהפוך פחות מכילה?

 • יכול להיות שזיכרון השואה גורם לנו לרגישות יתר המונעת  פתיחות לביקורת?

 • הייתכן שבגלל הטראומה של השואה העם היהודי מזהה כל התנגדות או אי הסכמה כסכנה לשלום החברה?

 • האם הרצון לשמור על "קדושת הזיכרון" עלול לגרום לנו להשתיק את עצמנו?

 • האם זיכרון השואה מנציח תחושת קורבנות בעם היהודי?

איך משפיע הזיכרון על החברה

(מומלץ לבחור 2-3 שאלות המתאימות לאופי שלכם ושל האורחים בסלון)

 

 • מהי תרומתו של  זיכרון השואה לחברה הישראלית? האם הוא גורם גם נזקים?  

 • כיצד משפיע זיכרון השואה ומרכזיותו על חלקים גדולים בחברה הישראלית שאינם מתחברים באופן טבעי לשואה (בני מיעוטים, יוצאי עדות אתיופיה, מרבית יהודי אסיה ואפריקה)?

 • האם לגיטימי שיש קהילות בחברה הישראלית העכשווית שמבחינתם זיכרון השואה אינו חלק משמעותי בנרטיב?

 • האם יש לנו מחויבות להפוך את זיכרון השואה למשהו שרלוונטי לכולם?

 • האם זיכרון השואה מעניק סוג של זכויות יתר לעם היהודי? אם כן, מה הן?

שאלה ללכת איתה הביתה

האם נסכים לזנוח את זיכרון השואה אם יבטיחו לנו שכך נחיה בחברה מאוחדת ושוויונית יותר?

שיתוף ברשת

© 2020 כל הזכויות שמורות ל״זיכרון בסלון״