שעון מעורר

בסלון עם ההנהגה 

מובילים שצמחו ברגעי משבר

בסלון עם היצירה

אמנות ותרבות בתקופת השואה

בסלון עם הגזענות

לאן יכול להוביל הפחד מהאחר